XXXVII. Sraz Lhot a Lehot
Lhotka pod Ondřejníkem

7.-9. 7. 2017

Co znamená sraz Lhot

Sraz Lhot a Lehot je krásným příkladem spolupráce mezi obcemi České a Slovenské republiky. Společné setkávání občanů Lhot a Lehot má tradici od roku 1981, kdy se první sraz konal v Uhlířské Lhotě v okrese Kolín. S myšlenkou uspořádat první setkání Lhot a Lehot přišli pánové Doležal a Kalousek.

Srazy slouží občanům dotčených obcí k společnému prožití volného času při sportovním zápolení a při sledování kulturních pořadů. Při tom se vzájemně poznávají a vznikají přátelské vazby trvající po zbytek jejich životů. Představitelé obecních samospráv si při formálních i neformálních setkáních v rámci srazu vyměňují zkušenosti z řízení a rozvoje jimi spravovaných obcí v různých částech obou republik.

Program

Těšíme se na vaši návštěvu