Vstupné
Vstupné bude možné platit pouze v Českých korunách!

Vstupné na celý sraz

do obou areálů

350 Kč

Děti do 6 let

všechny dny a areály

zdarma

Děti do 140 cm

100 Kč

ZTP, ZTP/P

sleva se vztahuje i na ostatní vstupné po celý sraz

50% sleva

Vstupné do areálu Kuřín

Pátek dospělí/děti do 140 cm

jednotlivé vstupné

200 Kč/50 Kč

Sobota dospělí/děti do 140 cm

jednotlivé vstupné

250 Kč/50 Kč

Neděle

zdarma

Vstupné do areálu u školy

Pátek

jednotlivé vstupné

50 Kč

Sobota

jednotlivé vstupné

100 Kč

Děti do 140 cm

zdarma

Vstupné do areálu Kuřín a areálu u školy

Pátek dospělí/děti do 140 cm

oba areály

200 Kč/50 Kč

Sobota dospělí/děti do 140 cm

oba areály

250 Kč/50 Kč