XXXVII. Sraz Lhot a Lehot
Lhotka pod Ondřejníkem

Sraz 2017 skončil.. ať žije sraz 2018!!!

37. Sraz Lhot a lehot je úspěšně za námi!!!

Milí Lhoťané, bývalí Lhoťané i přespolní kamarádi, zkrátka všichni, kteří jste nám ochotně pomohli s přípravou a organizací letošního srazu, rádi bychom Vám ze srdce poděkovali.

Myslíme si, že i přes menší nepříjemnosti (rozmary počasí apod.) se sraz povedl a to i díky Vaší obětavé pomoci.

Děkujeme

Lenka a Aleš

a Obec Lhotka

Co znamená sraz Lhot

Sraz Lhot a Lehot je krásným příkladem spolupráce mezi obcemi České a Slovenské republiky. Společné setkávání občanů Lhot a Lehot má tradici od roku 1981, kdy se první sraz konal v Uhlířské Lhotě v okrese Kolín. S myšlenkou uspořádat první setkání Lhot a Lehot přišli pánové Doležal a Kalousek.

Srazy slouží občanům dotčených obcí k společnému prožití volného času při sportovním zápolení a při sledování kulturních pořadů. Při tom se vzájemně poznávají a vznikají přátelské vazby trvající po zbytek jejich životů. Představitelé obecních samospráv si při formálních i neformálních setkáních v rámci srazu vyměňují zkušenosti z řízení a rozvoje jimi spravovaných obcí v různých částech obou republik.

Program

Těšíme se na vaši návštěvu